ProgramLocationAddressCategoryTypes
Allegany County Dept of Health Allegany County Dept of Health 7 N Court St #2 STI Testing
Cattaraugus County Dept of Health (Machias) Cattaraugus County Dept of Health (Machias) 9822 NY-16 STI Testing
Cattaraugus County Dept of Health (Olean) Cattaraugus County Dept of Health (Olean) 1 Leo Moss Dr STI Testing
Cattaraugus County Dept of Health (Salamanca) Cattaraugus County Dept of Health (Salamanca) 69 Iroquois Dr STI Testing
Chautauqua County Dept of Health Chautauqua County Dept of Health 7 N Erie St STI Testing
Community Health Center (Buffalo) Community Health Center (Buffalo) 34 Benwood Ave STI Testing
Community Health Center (Cheektowaga) Community Health Center (Cheektowaga) 934 Cleveland Dr STI Testing
Community Health Center (Lockport) Community Health Center (Lockport) 38 Heritage Ct STI Testing
Community Health Center (Niagara) Community Health Center (Niagara) 2715 Highland Ave STI Testing
Erie County Dept of Health Erie County Dept of Health 608 William St STI Testing
Evergreen STI Testing (Buffalo) Evergreen STI Testing (Buffalo) 3297 Bailey Ave STI Testing
Evergreen STI Testing (Jamestown) Evergreen STI Testing (Jamestown) 320 Prather Ave STI Testing
Livingston County Dept of Health (Dansville) Livingston County Dept of Health (Dansville) 3 Chestnut Ave STI Testing
Livingston County Dept of Health (Mt Morris) Livingston County Dept of Health (Mt Morris) 2 Murray Hill Dr STI Testing
Neighborhood Health Center of WNY (Blasdell) Neighborhood Health Center of WNY (Blasdell) 4233 Lake Ave STI Testing
Neighborhood Health Center of WNY (Mattina) Neighborhood Health Center of WNY (Mattina) 300 Niagara St STI Testing
Neighborhood Health Center of WNY (Northwest) Neighborhood Health Center of WNY (Northwest) 155 Lawn Ave STI Testing
Niagara County Health Department Niagara County Health Department 1001 11th St STI Testing
Planned Parenthood (Batavia) Planned Parenthood (Batavia) 222 W Main St STI Testing
Planned Parenthood (Buffalo) Planned Parenthood (Buffalo) 2697 Main St STI Testing
Planned Parenthood (Niagara Falls) Planned Parenthood (Niagara Falls) 750 Portage Rd STI Testing
Planned Parenthood (North Tonawanda) Planned Parenthood (North Tonawanda) 15 Webster St STI Testing
Planned Parenthood (West Seneca) Planned Parenthood (West Seneca) Wimbledon Plaza STI Testing